Проект „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТОВЕ 2, 3 И 4”

Автомагистрала „Тракия” - лотове

Проект „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТОВЕ 2, 3 И 4”

Описание на проекта


Автомагистрала „Тракия“ е част от Трансевропейския транспортен коридор VIII. Изграждането й е приоритетен инфраструктурен проект с национално и международно значение. Общата дължина на проекта „Доизграждане на АМ „Тракия“, Лот 2, 3 и 4“ е 115 км. Проектът е съфинансиран по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. като средствата са осигурени от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

още...

Събития

Виж всички събития

На 29 юли 2013 г. в София се проведе Национална конференция „Добрите практики при изграждането на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4“

На 29 юли, понеделник, в гр. София се проведе Национална конференция „Добрите практики при изграждането на АМ „Тракия“, Лотове 2, 3 и 4“, в която взеха участие министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, зам.-министърът на транспорта и Ръково

Лотове

Още информация