Проект „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ТРАКИЯ”, ЛОТОВЕ 2, 3 И 4”